OSMEK, s.r.o. byla založena roku 1997 jako rodinná firma zabývající se správou nemovitostí. V současné době se věnujeme opravám společných prostor v nájemních domech a postupné renovaci bytů v nich. Snahou majitelů je vrátit historickým budovám jejich poničenou a skrytou krásu obnovením či doplněním původních prvků a citlivou úpravou bytů pro potřeby moderního bydlení - vše poctivou řemeslnou prací za použití kvalitních materiálů.

Ve stejnojmenném areálu v Přerově zajišťuje společnost OSMEK běžnou údržbu a opravy. Podobu tohoto komplexu určovala od roku 1906 majitelka továrny na cukrovinky Terezie Hrubá a areál je - vyjma přerušení na 48 let z politických důvodů - stále v majetku rodiny jeho zakladatelky. Snažíme se oprášit staré průmyslové budovy a zlepšit funkčnost celého areálu, což je vzhledem k jeho velikosti a stavu úkol nelehký.

V roce 2020 rozšířila společnost OSMEK svou nabídku o korektorské a redakční práce a překlady z německého jazyka.

činžovní domy v Brně

Pronájem zrekonstruovaných bytů a komerčních prostor v historických domech v centru města.

areál Osmek v Přerově

Pronájem výrobních, skladovacích, obchodních a kancelářských prostor nedaleko centra města.

korektorské a redakční práce

Korektury gramatiky, stylistiky a typografie. Příprava textu k publikování.

překlady z němčiny

Překlady obchodních i soukromých dopisů, úředních textů, návodů, formulářů atp.

  • kontaktní údaje

  • sídlo společnosti:
  • Koliště 276/59, Zábrdovice, 602 00 Brno
  • IČ: 25345451, DIČ: CZ25345451, IDDS: pc2rt9j
  • bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: 7294900267/0100
  • společnost je zapsána Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 27745, dne 24. 7. 1997

jednatelé

vedení společnosti

správa areálu Osmek