Dokončili jsme

• chodby a schodiště - areál Osmek
• sklepy - Údolní
• elektrická brána - areál Osmek
• kamerový systém - areál Osmek

Toalety
Rekonstrukce sociálního zařízení v suterénu budovy B - areál Osmek

V polovině března 2022 jsme se pustili do dlouho plánované a nutné rekonstrukce sociálního zařízení v suterénní části budovy B. Již v předchozím roce jsme vyměnili dvě větrací okna pod stropem a upravili prostor kolem umyvadel. Na jaře jsme pak navázali  stavebními úpravami toalet a nepoužívaných sprch: namísto dřívějších šesti kabinek jsme ponechali jen čtyři, získaný prostor a bývalé sprchy jsme stavebně oddělili, čímž vznikl menší sklad o rozloze 21 m2 se samostatným vstupem u nákladního výtahu. Všechny prostory jsme vymalovali, instalovali jsme nové osvětlení a elektrické vedení, pořídili nové dveře.

Dokončeno v červnu 2022.

Kuchyň
Rekonstrukce bývalé čajovny - Údolní

Počátkem roku 2022 jsme zahájili rekonstrukci dvou bytů v domě na ulici Údolní. V prvním - nacházejícím se v zadní části přízemí, s okny do zahrady - došlo k úpravě prostoru bývalé čajovny na malý byt o velikosti 36 m2. Vsadili jsme nová okna a instalovali nové elektrické vedení. Na místě dřívější kuchyňky vznikla malá barevná koupelna s posuvnými dveřmi z modrého skla. Plně vybavená kuchyň se nově nachází uprostřed bytu. Řídili jsme se snahou zachovat co nejvíce z původního stavu a vybavení čajovny - na místě zůstává členitá knihovna a prosklená vitrína, ponechali jsme mozaiku na podlaze, kamenné obložení vstupu, vitrážová okna, netradiční malbu na stropech a na některých zdech. V předsíni zůstalo horizontální topné těleso tvaru industriální šroubovice, do kuchyně přibyl litinový radiátor v šedé metalíze. Byly obnoveny nátěry dveří a zárubní, jedno dveřní křídlo bylo jako replika vyrobeno nově. Opravený prostor je nyní svědectvím o různých obdobích a uživatelích, kteří se v něm vystřídali, a přes svou modernizaci nepopírá minulost. 

Dokončeno v březnu 2022.

Budova B - chodba
Malování a úklid chodby v budově B - areál Osmek

V říjnu 2021 jsme uklízeli chodbu ve 2. patře budovy B.

Na chodbě jsme odstranili nepotřebné elektrické vedení a staré osvětlení, instalovali jsme nové úsporné zářivky, vymalovali jsme, umyli a naleštili kachličky a výsledkem je malé čisté zákoutí. Vstupuje se odtud do skladů firmy LUMA a do kanceláře společnosti OSMEK.

Od začátku roku 2021 do jara 2022 jsme v budově B prováděli také důkladný úklid hlavního schodiště. Kachličky na stěnách byly podrobeny pečlivému očištění od nánosů špíny, nálepek či starých barev. Tento stav budeme nyní udržovat pravidelným úklidem. 

Saunabau
Opravy v přízemí budovy C - areál Osmek

Na podzim 2021 jsme v přízemí budovy C připravovali pro nového nájemníka - společnost Saunabu - prostor o velikosti 135 m2.

Do haly jsme instalovali nové rozvody topení a umístili tři radiátory s regulačními ventily a možností měření spotřeby. Opravili jsme vodoinstalaci, čehož výsledkem je nyní nově i přívod teplé vody. Po opravě elektrického vedení dostal prostor úsporné osvětlení v podobě šesti LED zářivek a nové rozvody zásuvek dle provozních požadavků nájemníka. Hala je nově vymalovaná a má vyčištěnou původní cihlovou podlahu, natřené jsou vstupní dveře včetně těch do budovy. Přízemí dostalo nová okna a vrata. Opravili jsme i přilehlé sociální zařízení.

Dokončeno v lednu 2022. 

Budova B, 2. patro.
Oprava sociálního zařízení ve 2. patře budovy B - areál Osmek

V září 2021 jsme dokončili další část oprav sociálního zařízení ve druhém patře budovy B. Již dříve jsme očistili původní umyvadla, obklady a dlažbu od starých nánosů špíny a barev, odstranili jsme nepotřebná potrubí a opravili vodovodní baterie a elektrické osvětlení. V další fázi jsme vyměnili šestery dveře a celý prostor jsme vymalovali a uklidili. Na závěr jsme v březnu 2022 nechali vyměnit nádržky na vodu a umyli okna. V provozu máme nyní vedle všech umyvadel a výlevky také čtyři sprchy. V budoucnu nás čeká ještě oprava topení a izolace oken. 

orientační plán
Informační systém

V září 2021 jsme přikročili ke změně systému označování budov, dveří, vrat, výtahů a volných ploch v areálu Osmek. Nově jsme začali používat abecední značení budov a přidali číselné označení dveří, výtahů a volných ploch. U vjezdu do areálu jsme umístili nový barevný orientační plán a informační tabuli, na níž jsou uvedena loga jednotlivých firem a vchody, kde sídlí. Každý vchod je pak v areálu viditelně označen. 

Dodavatelem značení je firma LUMA.

Sklepní kóje
Rekonstrukce sklepů Údolní

V domě na Údolní byla 26. ledna zahájena rekonstrukce sklepů o celkové rozloze cca 200 m2. Generální dodavatel SIDO reality, s.r.o., vodařské práce Richard Macek, elektrikářské práce KOMP, spol.s.r.o., dlažba DIPRO trade s r.o., sklepní kóje PEKSTRA spol. s r.o.

V plánu bylo odstranění vnitřních omítek, očištění cihel a spár, penetrace a zakonzervování; kompletní výměna vodorovné kanalizace a svislé do výše stropů; nové elektrické vedení; výměna vodovodního potrubí; položení dlažby suchou cestou - do drtě; vybudování kočárkárny/kolárny, provozního wc, úklidové místnosti a kójí pro nájemníky za použití ocelových konstrukcí.

Zhruba dva týdny trvaly vyklízecí práce. Následovalo zdokumentování stavu, vypracování projektu a schválení postupu. Dne 5. února byla zahájena vlastní rekonstrukce. Začalo se odstraňováním omítek a čištěním cihel a spár. Po několika dnech se přidaly výkopové práce vedoucí k obnažení vodorovné kanalizace. Od 15. března probíhala postupná výměna jednotlivých kanalizačních přípojek a 19. března bylo vyměněno hlavní kanalizační potrubí v domě a opět napojeno na městskou síť. Poté pokračovalo očišťování cihlových stěn a příprava podkladu pro položení velkoformátové dlažby, současně probíhala penetrace zdí a výmalba stropů. V polovině dubna začala pokládka dlaždic barevně rozlišujících koridory a budoucí kóje. V posledním dubnovém týdnu nastoupili do sklepů elektrikáři, kteří rozvedli povrchovou kabeláž, zakončenou původními dobovými otočnými vypínači a zásuvkami s krytem, umístili stropní osvětlení chodeb a kójí a napojili hlavní kabel do elektrické rozvodny na chodbě. Na začátku května bylo vyměněno povrchové vodovodní potrubí, nahrazeny veškeré ventily a nově instalován redukční ventil. Poslední fází byla montáž ocelových sklepních kójí - konstrukcí z ocelových rámů, do nichž jsou vsazené plechové výplně spojené šrouby a kotveny do podlahy a stěn pomocí ocelových kotev.

Dokončení 20. května 2021.

šoupě
Nové šoupě - areál Osmek

Na podzim 2020 jsme provedli nezbytnou investici a pořídili nové šoupátko. Snažíme se zabránit vytopení sklepů při zvednutí hladiny Strhance, způsobujícím zaplavení a neprůchodnost odpadních kanálů.

Současně byl odstraněn starý nefunkční bojler před vstupem do umývárny, poté byla nově umístěna umyvadla a opraveny vodovodní baterie, následovalo vyspravení obkladů a renovace dveří. Zatím posledním počinem byla výměna obou větracích oken.   

 

Brána
Instalace automatické brány - areál Osmek

Na podzim roku 2020 jsme pro areál Osmek zadali výrobu nové vjezdové brány s elektrickým pohonem. Brána byla uvedena do zkušebního provozu na konci srpna 2021 a do ostrého provozu 6. září 2021. Otevírá se na dálkové ovládání přes mobilní telefon, čísla oprávněných osob jsou uložena v ovládacím systému. Časový režim je přizpůsoben běžnému pracovnímu dni v areálu - otevřeno od 5:00 hodin a zavřeno od 18:00 hodin. V uvedeném čase je areál volně přístupný pro zaměstnance zde sídlících firem, jejich dodavatele, zákazníky i návštěvy. Mimo otevírací dobu a o víkendech mohou pěší používat ke vstupu branku na klíč, řidiči motorových vozidel otevřou bránu ke vjezdu či výjezdu telefonem.

Dodavatelem zámečnických prací byl Bronislav Daniš, elektrické zařízení instalovala firma EMOS.

Umístění kamer
Instalace kamerového systému - areál Osmek

Na konci dubna 2021 jsme do areálu Osmek umístili 12 venkovních kamer, které od 6. května t.r. monitorují dění v celém objektu. Systém umožňuje vzdálené připojení a živé sledování nebo přehrání záznamu až 10 dnů zpětně. Dodavatelem zařízení je přerovská firma EMOS.