Dokončili jsme

• sklepy - Údolní
• elektrická brána - areál Osmek
• kamerový systém - areál Osmek

Sklepní kóje
Rekonstrukce sklepů Údolní

V domě na Údolní byla 26. ledna zahájena rekonstrukce sklepů o celkové rozloze cca 200 m2. Generální dodavatel SIDO reality, s.r.o., vodařské práce Richard Macek, elektrikářské práce KOMP, spol.s.r.o., dlažba DIPRO trade s r.o., sklepní kóje PEKSTRA spol. s r.o.

V plánu bylo odstranění vnitřních omítek, očištění cihel a spár, penetrace a zakonzervování; kompletní výměna vodorovné kanalizace a svislé do výše stropů; nové elektrické vedení; výměna vodovodního potrubí; položení dlažby suchou cestou - do drtě; vybudování kočárkárny/kolárny, provozního wc, úklidové místnosti a kójí pro nájemníky za použití ocelových konstrukcí.

Zhruba dva týdny trvaly vyklízecí práce. Následovalo zdokumentování stavu, vypracování projektu a schválení postupu. Dne 5. února byla zahájena vlastní rekonstrukce. Začalo se odstraňováním omítek a čištěním cihel a spár. Po několika dnech se přidaly výkopové práce vedoucí k obnažení vodorovné kanalizace. Od 15. března probíhala postupná výměna jednotlivých kanalizačních přípojek a 19. března bylo vyměněno hlavní kanalizační potrubí v domě a opět napojeno na městskou síť. Poté pokračovalo očišťování cihlových stěn a příprava podkladu pro položení velkoformátové dlažby, současně probíhala penetrace zdí a výmalba stropů. V polovině dubna začala pokládka dlaždic barevně rozlišujících koridory a budoucí kóje. V posledním dubnovém týdnu nastoupili do sklepů elektrikáři, kteří rozvedli povrchovou kabeláž, zakončenou původními dobovými otočnými vypínači a zásuvkami s krytem, umístili stropní osvětlení chodeb a kójí a napojili hlavní kabel do elektrické rozvodny na chodbě. Na začátku května bylo vyměněno povrchové vodovodní potrubí, nahrazeny veškeré ventily a nově instalován redukční ventil. Poslední fází byla montáž ocelových sklepních kójí - konstrukcí z ocelových rámů, do nichž jsou vsazené plechové výplně spojené šrouby a kotveny do podlahy a stěn pomocí ocelových kotev.

Dokončení 20. května 2021.

Suterén budovy B
Rekonstrukce sociálního zařízení - areál Osmek

V březnu 2021 byla v areálu Osmek v Přerově, v suterénu budovy B, zahájena rekonstrukce sociálního zařízení. Nejprve byl odstraněn starý nefunkční bojler před vstupem do umývárny, poté byla nově umístěna umyvadla a opraveny vodovodní baterie, následovalo vyspravení obkladů a renovace dveří. Zatím posledním počinem byla výměna obou oken.   

 

Nová brána
Výroba elektrické brány - areál Osmek

Na podzim roku 2020 začala pro areál Osmek výroba nové vjezdové brány s elektrickým pohonem na dálkové ovládání. Brána byla uvedena do zkušebního provozu na konci srpna 2021 a do ostrého provozu 6. září 2021. Její režim jsme přizpůsobili běžnému pracovnímu dni v areálu a nastavili automatické otevírání v 5:00 hodin a zavírání v 17:00 hodin. V tomto čase je areál volně přístupný pro zaměstnance zde sídlících firem, jejich dodavatele, zákazníky i návštěvy. Mimo otevírací dobu a o víkendech mohou oprávněné osoby používat ke vstupu branku pro pěší, kterou si odemknou vlastním klíčem, nebo si ke vjezdu či výjezdu vozidel otevřou mobilním telefonem celou bránu.

Dodavatelem zámečnických prací byl Bronislav Daniš, elektrické zařízení instalovala firma EMOS.

Umístění kamer
Instalace kamerového systému - areál Osmek

Na konci dubna bylo v areálu Osmek rozmístěno 11 kamer, které od 6. května sledují dění v celém objektu. Systém umožňuje správci vzdálené připojení a živé sledování nebo přehrání záznamu. Dodavatelem je firma EMOS.