Právě jsme dokončili

• rekonstrukce sklepů - Údolní
• instalace kamerového systému - areál Osmek

Sklepní kóje
Rekonstrukce sklepů Údolní

V domě na Údolní byla 26. ledna zahájena rekonstrukce sklepů o celkové rozloze cca 200 m2. Generální dodavatel SIDO reality, s.r.o., vodařské práce Richard Macek, elektrikářské práce KOMP, spol.s.r.o., dlažba DIPRO trade s r.o., sklepní kóje PEKSTRA spol. s r.o.

V plánu bylo odstranění vnitřních omítek, očištění cihel a spár, penetrace a zakonzervování; kompletní výměna vodorovné kanalizace a svislé do výše stropů; nové elektrické vedení; výměna vodovodního potrubí; položení dlažby suchou cestou - do drtě; vybudování kočárkárny/kolárny, provozního wc, úklidové místnosti a kójí pro nájemníky za použití ocelových konstrukcí.

Zhruba dva týdny trvaly vyklízecí práce. Následovalo zdokumentování stavu, vypracování projektu a schválení postupu. Dne 5. února byla zahájena vlastní rekonstrukce. Začalo se odstraňováním omítek a čištěním cihel a spár. Po několika dnech se přidaly výkopové práce vedoucí k obnažení vodorovné kanalizace. Od 15. března probíhala postupná výměna jednotlivých kanalizačních přípojek a 19. března bylo vyměněno hlavní kanalizační potrubí v domě a opět napojeno na městskou síť. Poté pokračovalo očišťování cihlových stěn a příprava podkladu pro položení velkoformátové dlažby, současně probíhala penetrace zdí a výmalba stropů. V polovině dubna začala pokládka dlaždic barevně rozlišujících koridory a budoucí kóje. V posledním dubnovém týdnu nastoupili do sklepů elektrikáři, kteří rozvedli povrchovou kabeláž, zakončenou původními dobovými otočnými vypínači a zásuvkami s krytem, umístili stropní osvětlení chodeb a kójí a napojili hlavní kabel do elektrické rozvodny na chodbě. Na začátku května bylo vyměněno povrchové vodovodní potrubí, nahrazeny veškeré ventily a nově instalován redukční ventil. Poslední fází byla montáž ocelových sklepních kójí - konstrukcí z ocelových rámů, do nichž jsou vsazené plechové výplně spojené šrouby a kotveny do podlahy a stěn pomocí ocelových kotev.

Dokončení 20. května 2021.

Umístění kamer
Instalace kamerového systému - areál Osmek

Na konci dubna bylo v areálu Osmek rozmístěno 11 kamer, které od 6. května sledují dění v celém objektu. Systém umožňuje správci vzdálené připojení a živé sledování nebo přehrání záznamu. Dodavatelem je firma EMOS.