Bytový dům stojí na ulici Koliště v části mezi ulicemi Křenová a Cejl s výhledem na palác Morava, Grandhotel a nedaleké věže Petrova. V přízemí domu má svou firemní prodejnu výrobce střešních nosičů a boxů - společnost HAKR a prodejce rybářských potřeb - Království rybářů, ve dvoře je dílna Pneuservisu. Tito tři nájemníci využívají ještě další obchodní prostory v objektu, vč. dřívější výrobní haly ve dvorním traktu, ke skladování a velkoobchodní činnosti. V domě se nachází 11 nájemních bytů.

Dům na Kolišti č. 59 koupil ve třicátých letech minulého století od původních židovských majitelů brněnský velkoobchodník František Osvald a zřídil v něm sídlo své firmy. V prvním patře se nacházely kanceláře vedení podniku, v přízemí byla prodejna a účtárna. S domem byla propojena ve dvoře stojící čtyřpatrová výrobní a skladovací hala. Zde se pražila káva a skladovalo exotické ovoce a další potravinářské komodity, s nimiž firma Bratři Osvaldové obchodovala a jež dodávala dalším zpracovatelům. V domě sídlil holandský konzulát, neboť František Osvald zastával vedle dalších postů také místo holandského konzula. Druhé a třetí patro domu sloužily k nájemnímu bydlení.
V průběhu 20. století ulice několikrát změnila své jméno a dům svého majitele. Původní Koliště bylo (již) roku 1946 přejmenováno na Stalinovy sady, v roce 1953 na sady Osvobození a zkraje roku 1990 získalo zpět název Koliště. Dům Františka Osvalda přešel dědictvím roku 1945 do vlastnictví vdovy Leopoldiny Osvaldové, provdané Hanychové, jež však byla roku 1963 nucena darovat jej státu, a dům se stal majetkem n.p. Potraviny. Tyto nechaly část bytového fondu přebudovat na zubní ordinace, které byly v provozu až do konce devadesátých let minulého století, kdy byl dům navrácen potomkům původní majitelky. V žalostném stavu se tehdy nacházely nejen vnitřní prostory domu, ale zejména jeho statika. Bylo nutno přistoupit k zajištění, což vyřešila oprava základové spáry a kleneb nad přízemím a sepnutí domu pramencovými lany v půdním prostoru. Další nutnou investicí byla výměna oken, nyní chránících proti prachu a hluku z rušné ulice. Následovala oprava uliční fasády a obchodních prostor v přízemí. V roce 2001 proběhla rekonstrukce většiny bytů ve třetím patře a z bývalé prádelny ve čtvrtém patře vznikl menší byt. Roku 2004 bylo rozhodnuto o stavbě výtahu do prodejny rybářských potřeb nacházející se v části prvního patra. Na podzim 2020 byla zahájena kompletní rekonstrukce dvou bytů ve druhém patře a oprava plynového, vodovodního a kanalizačního potrubí. Novou kancelář získala v domě společnost OSMEK.