Bytový dům stojí na ulici Koliště v části mezi ulicemi Křenová a Cejl s výhledem na palác Morava, Grandhotel a nedaleké věže Petrova. V levé části přízemí má svou firemní prodejnu výrobce střešních nosičů a boxů společnost HAKR, v pravé části je pekárna a prodejna Valašský chleba. V prvním patře se nachází prodejna rybářských potřeb Království rybářů, ve druhém patře kanceláře a zázemí společnosti OSMEK a ve dvoře dílna pneuservisu. Tito nájemníci využívají ještě další obchodní prostory v objektu, vč. dřívější výrobní haly ve dvorním traktu, ke skladování a velkoobchodní činnosti. V domě se nachází 11 nájemních bytů.

Dům na Kolišti č. 59 koupil na přelomu 20. a 30. let minulého století od původních židovských majitelů brněnský velkoobchodník František Osvald a zřídil v něm sídlo své firmy. V přízemí byla prodejna a účtárna, prvním patře se nacházely kanceláře vedení podniku. S domem byla propojena čtyřpatrová výrobní a skladovací hala, kterou ve dvoře nechal postavit majitel podle návrhu architekta Vladimíra Fischera v letech 1931-1933. Zde se pražila káva a skladovalo exotické ovoce a další potravinářské komodity, s nimiž firma Bratři Osvaldové obchodovala a jež dodávala dalším zpracovatelům. V domě sídlil holandský konzulát, neboť František Osvald zastával vedle dalších postů také místo holandského konzula. Druhé a třetí patro domu sloužily k nájemnímu bydlení.
V průběhu 20. století ulice několikrát změnila své jméno a dům svého majitele. Původní Koliště bylo (již) roku 1946 přejmenováno na Stalinovy sady, v roce 1953 na sady Osvobození a zkraje roku 1990 získalo zpět název Koliště. Dům Františka Osvalda přešel dědictvím roku 1945 do vlastnictví vdovy Leopoldiny Osvaldové, provdané Hanychové, jež však byla roku 1963 nucena darovat jej státu, a dům se stal majetkem n.p. Potraviny. Tyto nechaly část bytového fondu přebudovat na zubní ordinace, které byly v provozu až do konce devadesátých let minulého století, kdy byl dům navrácen potomkům původní majitelky. V žalostném stavu se tehdy nacházely nejen vnitřní prostory domu, ale zejména jeho statika. Bylo nutno přistoupit k zajištění, což vyřešila oprava základové spáry a kleneb nad přízemím a sepnutí domu pramencovými lany v půdním prostoru. Další nutnou investicí byla výměna oken, nyní chránících proti prachu a hluku z rušné ulice. Následovala oprava uliční fasády a obchodních prostor v přízemí. Skladovací halu ve dvorním traktu si v 90. letech pronajala společnost dovážející a prodávající zde holandský nábytek a v domě si zřídila i kancelář. V roce 2001 proběhla rekonstrukce většiny bytů ve třetím patře a z bývalé prádelny ve čtvrtém patře vznikl menší byt. Prodejnu v levé části přízemí obsadila firma HAKR a po odstěhování Holandského nábytku začala postupně využívat i všechna čtyři patra skladů ve dvoře. Roku 2004 bylo rozhodnuto o stavbě výtahu do prodejny rybářských potřeb nacházející se v části prvního patra. V samostatně zde stojící dílně otevřel svůj pneuservis Rudolf Doleček. V roce 2009 proběhla sanace vlhkého zdiva v přízemních prostorách bytového domu a po epizodních nájemnících se do pravé části rozšířila prodejna Království rybářů.
Na podzim 2020 byla zahájena kompletní rekonstrukce dvou bytů ve druhém patře a oprava plynového, vodovodního a kanalizačního potrubí. Novou kancelář získala v domě společnost OSMEK a vše zakončila oprava domovní chodby. Na začátku roku 2023 se přistoupilo k rekonstrukci sklepů pod obytným domem, spojené s výměnou kanalizační přípojky a obnovením zasypaných okenních otvorů do sklepa. Od března navázala nezbytná rekonstrukce prodejny v pravé části přízemí, kde se dlouhodobě nepříznivě projevovala vlhkost stoupající z nevětraného sklepa. Opravený prostor získala do nájmu společnost Valašský chleba, která zde zřídila svou pekárnu spojenou s prodejem. Do prodejny společnosti HAKR v levé části přízemí byly instalovány nové elekronické dveře. Od března 2024 ukončila po mnoha letech provoz prodejna Království rybářů a téměř celé první patro - prostor o velikosti 265 m2 - si pronajal sportovní klub SWAG ACADEMY, pro něž zde byly nově zřízeny šatny, sprchy, recepce a volná plocha směrem do ulice byla upravena pro potřeby treningů.