Bytový dům stojí za křižovatkou ulic Údolní a Úvoz směrem k Masarykově čtvrti. V přízemí se nachází soukromá zubní ordinace Stomatologické studio D a dva byty, v každém z dalších čtyř pater jsou tři byty.

Dům stál na dnešní ulici Údolní již na konci 19. století, dochované staré plány uvádí jeho adresu ještě na Scheffelgasse. Vybudovaly jej dřevařské závody Škára a Schlaghamerský, majitelem se stal společník Jan Škára, později jeho dcera Marie, prov. Uhlířová. Až do vynuceného darování státu v polovině 60. let vlastnil dům spolu s manželkou Antonín Uhlíř, ředitel brněnské pobočky Cyrilometodějské záložny; po roce 1989 jej při navracení rodině získala vnučka. Dům od té doby prochází četnými nutnými opravami a rekonstrukcemi: byla vyměněna střecha, opravena chodba, vyměněna okna, opravena nejprve dvorní a poté i uliční fasáda a dům dostal nové vchodové dveře z ulice i ze dvora, nájemníkům byla zpřísupněna rekultivovaná zahrádka ve vnitrobloku. Před více než patnácti lety zahájila majitelka postupnou rekonstrukci jednotlivých bytů - kompletní opravou prošlo pět z nich. Na jaře 2021 proběhla rekonstrukce sklepů spojená s výměnou kanalizační přípojky a vodovodního potrubí, pro nájemníky byla zřízena kolárna a kočárkárna a ke každému bytu byla přidělena nová sklepní kóje.